Avro RJ85 Lufthansa, 1/144, kit and decais Revell (View 1)
x x 65 kb / Corsario